Thuê Xe Phú Yên

Cho thuê cano, tàu thuyền ở Phú Yên – du lịch Vũng Rô, Hòn Nưa
800.000 đồng/lượt đi và về cho nhóm 4 - 7 người.
Du lịch Hòn Nưa –  thuê ca nô tàu thuyền tham quan Phú Yên
800.000 đồng/lượt đi và về cho 4 - 7 người.

Top Sale 4/2024 # Thuê Xe Phú Yên # Giá Tốt Nhất, Bán Chạy Nhất